Hov, Øystein (* 10.6.1950)

Meteorolog og atmosfærekjemiforsker, f. i Drammen, s. av prost Sverre H. Cand. real. i meteorologi fra Universitet i Oslo, dr. philos sammesteds 1982. Forsker og forskningsleder ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) 1981-89, professor i meteorologi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 1989-96, direktør ved NILU 1996-2003, fra 2003 klimasjef ved Meteorologisk Institutt med ansvaret for store deler av klimaforskningen. Bistilling ved Nansen Senter for Miljø- og fjernmåling 1990. Fra 1989 formann i NAVFs programstyre for klima­ og ozon lagforskning, formann i EF-kommisjonens Science Panel for Atmospheric Chemistry 1992. Utg. bl.a. «Fordelingen av oson og andre sjeldne gasser i troposfæren, belyst ved en endimensjonal fotokjemisk modell med diffusjon» (1975) og sammen med Frode Stordal en lærebok om luftforurensninger, «Globale og regionale luftforurensninger: sur nedbør, ozon og drivhuseffekt» (1992), har forøvrig skrevet ca. 150 vitenskaplige artikler og rapporter om atmosfærekjemi og meteorologi (sur nedbør, klimaendring, ozonlagsendring, oksidantdannelse). H. M. Kongens gullmedalje 1977 for prisoppgave ved Universitetet i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet