Høvde, Karl Andreas (1905 – 1993)

Byrettsjustititarius, f. i Trondenes. Byfogd i Drammen 1953-57, på Bragernes 1957-70. Byrettsjustititarius ved Drammen byrett 1970-75. Formann i Tilsynsrådet ved Drammen kretsfengsel fra 1959 og for Den reisende kontrollkommisjon for N. Buskerud fra 1966.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet