Hovland & Son, O., A/S

Engrosforretning i fetevarer, ost, hermetikk, pølsevarer, krydderier og vaskeartikler m.m., startet 26. juni 1928 i Cappelens gate 26 av Ole Hovland og sønnen Svein M. H., som på 1940-tallet overtok som disponent. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet