Høy, Alfred Severin (1885 – 1970)

Ingeniør, f. i Drammen, s. av apoteker Carl Anton H. Overingeniør ved A/S Meraker Smelteverk 1919, adm. dir. 1941-50.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet