Hutchinson, Robert D. (1787 – 1843)

Sportsfisker, innvandret til Drammen fra Skottland, publiserte i 1839 på eget forlag i Drammen den første norske bok om fluefiske – «Fluefiskeriets Anvendelse i Norge», en liten bok på 40 sider – som kom i en rekke opplag, senest i 1990. Hutchinsons hus lå ved Sletta på Brakerøya.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet