Hveem, Harald (7.5.1866 – 8.4.1933)

Kommandør i marinen, f. i Drammen, s. av skreddermester Martin Pedersen H. Offiser 1887, kaptein 1897, kommandørkaptein 1906, sjef for marinens håndvåpenkorps 1910, kommandør og sjef for 1. distr. k. 1919, sjef for Sjøkrigsskolen. Ridder av St. Olavs Orden, Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern

bn