Hveem, Harald (7.5.1866 – 8.4.1933)

Kommandør i marinen, f. i Drammen, s. av skreddermester Martin Pedersen H. Offiser 1887, kaptein 1897, kommandørkaptein 1906, sjef for marinens håndvåpenkorps 1910, kommandør og sjef for 1. distr. k. 1919, sjef for Sjøkrigsskolen. Ridder av St. Olavs Orden, Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet