Hyttemesteren

var nr. 5 i rang ved Jarlsbergverket etter direktøren, schichtmesteren, bergskriveren og pukkforvalteren. Hans oppgave besto i å forestå arbeidet i rødte- og smeltehyttene, seiger- og darhyttene. Lønnen var den samme som for bergskriveren og schichtmesteren. Ludwig Vogt var den første hyttemester på Konnerud, han ble avskjediget allerede i september 1734 og ble etterfulgt av Otto Mordian Iffert, som i 1736 avanserte til verkets direktør. Deretter overtok hans sønn Otto Iffert som hyttemester, og da denne i 1739 ble visedirektør, ble han avløst av en Scharden som satt til 1743. Christopher Morgenstierne var deretter hyttemester til 1749 og ble avløst av en av verkets lærlinger, Anton Flastrup, som forble i stillingen så lenge verket besto og i de siste år var verkets eneste hovedbetjent idet han forenet stillingene som direktør, bergskriver, schichtmester og hyttemester.

Cookies | Personvern

bn