Ifferts dam

Liten dam nedenfor Stordammen mot Granstad, anlagt rett ovenfor pukkverkene av Otto Moridan Iffert som var direktør ved Konnerudverket fra 1736 til 1739. Iffert fikk effektivisert vaskeriet og overført maskiner fra Selvik til Konnerud. Dammen ble anlagt for å holde driftsvannet i Konnerud vassdrag lunkent for at det ikke skulle fryse i rennene frem til pukkverkene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet