Ileberg

Gammel gård ved Bragerøen, ryddet i kristen tid og nedlagt etter Svartedauen. På 1200-tallet var gården sannsynligvis krongods, senere ble den brukt under Brakar gård, fra 1655 som krøtterhavn, og i 1663 ble den utlagt til bymark. Navnet betyr «berget ved oppkommene». I 1714 skal kjøpmann David Henrik Brandt på en egenmektig måte ha satt seg i besittelse av Ileberg, som han døpte Brandtenborg (s.d.). Det har imidlertid vært reist tvil om I. lå der hvor Brandtenborg nå ligger, og at den kunne stedfestes etter å ha ligget øde i århundrer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet