Imjeltsetra

Seter som lå ca. 350 meter i sydlig retning fra dammuren til Majordammen. Murene etter husene, som forfalt fra 1880-årene, finnes fortsatt. Maren Tørjevollen var seterjente her til hun reiste til Amerika i 1868.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet