Imjeltsetra

Seter som lå ca. 350 meter i sydlig retning fra dammuren til Majordammen. Murene etter husene, som forfalt fra 1880-årene, finnes fortsatt. Maren Tørjevollen var seterjente her til hun reiste til Amerika i 1868.

Cookies | Personvern

bn