Industri (Skoger)

Den eldste industri i Skoger herred besto av sager og møller som for det meste ble drevet med flomvann, møllene var små og bare til gårdens eller grendas behov. Opp gjennom århundrene var det flere mindre sagbruk i Skoger, bl.a. ved Andorsrud, Heia, Imjelt, Borge, Flåtan, Jordbrekk, Høyfoss, Konnerud og i bekken mellom Bakke og Skalpe. I 1820 var det to sager som sag til utførsel, Jordbrekksagen og den halvt priviligerte sagen ved Andorsrud. Teglstenbrenning var også en gammel industri. Rundt midten av 1800-tallet hadde Skoger følgende industrianlegg: Drammens Jernstøberi (som oppr. lå i Skoger herred), Nøsted Dampvæveri, et såpesyderi på Grønland, en bark- og benmølle på Austad, et skipsverft og et teglverk på Solumstrand, et teglverk på Stormoen, en spiker- og kniphammer innretning på Konnerud, et ølbryggeri på Danvik samt teglverk ved Frydenhaug, Vestre Borge og Imjelt. For de fleste av disse og senere industrielle anlegg vises til egne artikler. For tidligere anlegg se Jarlsbergverket og Hichmann, Chr.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet