Ingeniør Walters vei

Spaservei i Bragernesåsen fra Zik-Zaken forbi Sankevollen til Skarveien. Ferdig opparbeidet 1911, fikk sitt navn etter Henrik D. F. Walter (s.d.) som var formann i Åskomitéen i 27 år.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet