Ingeniør Walters vei

Spaservei i Bragernesåsen fra Zik-Zaken forbi Sankevollen til Skarveien. Ferdig opparbeidet 1911, fikk sitt navn etter Henrik D. F. Walter (s.d.) som var formann i Åskomitéen i 27 år.

Cookies | Personvern

bn