Ingvald Ludvigsens gate

Tverrgate mellom Ingeniør Rybergs gate og Buskerudveien på Åssiden. Oppr. del av den tidligere Bergskog fegate som fortsatte til Valbrottveien. Gaten fikk i 1966 sitt navn etter Ingvald Ludvigsen (1869-1952) som arbeidet på Bergskogsagen og samtidig drev sin gård (senere Vedals). Ludvigsen var fra 1922 til 1945 sammen med Adolf Pettersen eier av A/S Aassidenruten (s.d.) og opparbeidet og fornyet denne. Han var sterkt interessert i misjonsarbeidet og foresto oppførelsen av bedehuset Zoar. I en årrekke medlem av Lier herredsstyre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet