Ingvaldsåsen (gnr. 40)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Fjellsveien 180), har sitt navn fra mannsnavnet Ingulf. Tidl. skrivemåter Ingulsåis (1592), Ingelsås (1593), Engelseås (1604), Ingvoldsåsen (1723), Ingulfsåsen (1930). Hovedøen kloster hadde part i gården, som ble delt på 1650-tallet. Hans Olsen, som eide hovedbruket fra 1877 til 1902, ga fri grunn til den nye Skoger kirke. Hovedbruket ble i 1918 solgt til grosserer Aug M. Knudsen som to år senere overdro det til sin datter Synnøve og svigersønn Andreas Gundesø, gården har senere vært i familiens eie. Det er 53 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet