Ingvaldsåsen skole

ble i 1894 bygget ved Skoger kirke og innviet 7. januar 1895. Skolen hadde to klasserum, det ene til småskoleundervisning, det annet til konfirmantforberedelse. I. ble regnet som småskolekrets i tilknytning til Flaaten skolekrets, og det måtte fortsatt leies lokale på Skallestad til en småskoleklasse. Den fikk i 1903 et tilbygg (småskole) og var fra skoleåret 1903/04 selvstendig krets med tredelt skole og lærer i de to storskoleklassene. Skolen var i virksomhet til 1962 da de fleste elevene ble overført til den nye Skoger skole ved Fagerheim. I 1963 fulgte 4. og 5. klasse etter og skolen ble nedlagt, men var i bruk som lærerbolig frem til 1983.

Cookies | Personvern

bn