Isaksplassen

Boplass, senere kalt Godeløkken, hvor Stablums revefarm senere ble anlagt. Rundt 1880 bodde Henrikke og Olaus Nilsen på plassen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet