Isaksplassen

Boplass, senere kalt Godeløkken, hvor Stablums revefarm senere ble anlagt. Rundt 1880 bodde Henrikke og Olaus Nilsen på plassen.

Cookies | Personvern

bn