Iver Juels gate

I 1934 ble en del av Kobbervikveien fra hovedinngangen til Kobbervik gård ved Gamle Kongevei frem til Egedius gate gitt navnet Iver Juels gate etter grosserer Ivar Albert Juel (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet