Iversbakken

Kort gate som går fra Hedensrudveien til Skabos gate på Tangen. Har sitt navn etter en tidligere eier av gården Hedensrud, som ved forrige århundres begynnelse ble kalt Iversløkka.

Cookies | Personvern

bn