Iversbakken

Kort gate som går fra Hedensrudveien til Skabos gate på Tangen. Har sitt navn etter en tidligere eier av gården Hedensrud, som ved forrige århundres begynnelse ble kalt Iversløkka.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet