Iversen, John

Transportforretning i Tollbodgaten 50, grunnlagt 1880 som vognmannsforretning med hestekrefter som drivmiddel. Firmaet ble i 1915 overtatt av John Iversen jr., som i 1922 skiftet ut hestene med lastebiler og på slutten av 1940-tallet hadde 6 lastebiler i daglig drift. Transporten ble hovedsakelig utført for faste kunder (Nøsted Bruk, Drammens Glassverk etc.), og bedriften beskjeftiget 8-10 mann. På slutten av 1940-tallet gikk 3. generasjon, John Roger Iversen, inn i bedriften, hvis motto var «Vi er alltid klar over at vi er til for trafikantenes skyld». På 1960-tallet ble bedriften overtatt av Gina Iversen og endret navn til «John Iversen & Sønn», som ca. 1975 flyttet til Colletts gate 31. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn