Jacob Borchs gate

Oppr. en gate fra Bragerhagen ned mot elven som førte frem til hovedporten ved A/S National Industri. Gaten, som har sitt navn etter rittmester J. B. (s.d.), ble etter saneringen på Brakerøya i forbindelse med motorveifremføringen, på det nærmeste utradert. Fra 1984 starter gaten i den nye rundkjøringen og går inn til tidl. National Industris eiendom.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet