Jacobsen, Johan Fredrik Thorne (1836 – 1917)

Grosserer, f. i Drammen, s. av klokker og overlærer Andreas J. Etter å ha vært ansatt i forskj. trelastfirmaer i Drammen og Gøteborg ble han i 1863 medeier og sjef i I. N. Jacobsen & Co., Fredrikstad, hvor han også var overformynder. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern

bn