Jacobsen, Julius Nicolai (1829 – 1894)

Stortingsmann og industrimann, f. i Drammen, s. av klokker og overlærer Andreas J. Etter handelsskole i Drammen 1841-44 og utdannelse i Kristiania dro J. til Fredrikstad hvor han i 1852 etablerte egen trelastforretning. Banebryter for høvellastindustrien i Norge og en foregangsmann på mange områder. Anla i 1857 to dampsager på Onsøy og bygget i 1863 damphøvleri i Gressvik, en virksomhet som medførte at stedet vokste opp som en liten by, drev fra 1888 også skipsrederi. Stortingsmann 1878-79, deltok i hjemkjøpet og dannelsen av A/S Hafslund. Medstifter i bl.a. Tunadals AB i Sverige, Bamble Cellulosefabrik og Fredrikstad Stenhuggeri, Gasverk, Spareskillingsbank, Telefoncompani. Privat bank, Handelsforening, Samlag for Brændevinshandel m.m. Kommandør av St. Olavs Orden 1894.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet