Jahn-Larsen, L.

Elektrisk installasjonsforretning i Schwenckegaten 6, grunnlagt 1928 av Lars Jahn-Larsen. I 1930 begynte forretningen også med radiosalg. Forretningen hadde en installasjonsavdeling og en salgsavdeling, og hadde på slutten av 1940-årene 18 ansatte, hvorav 15 i installasjonsavdelingen. Sverre Jahn-Larsen ble medeier på beg. av 1940-tallet og Ivar Pettersen i 1949 etter at grunnleggeren trakk seg tilbake etter i alt å ha virket ca. 50 år i elektrisitetsbransjen. På beg. av 1950-tallet overtok Sverre Jahn-Larsen som eneeier. Nedlagt på beg. av 1970-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet