Jahnsen, August Barius (1853 – 1926)

Prest, f. i Drammen, s. av skipsfører Jens Petter J. Prest og forstander ved Diakonissehuset i Oslo 1899-1925. Styreformann for Menighetsfakultetet 1907-13, forstanderskapets formann 1919-25. Utg. «Kvindelig Diakoni i Norges Kirke gjennom 50 år», redaktør av Luthersk Kirketidende 1901-09 og av «Fra Diakonissehuset» 1899-1925. Ridder av St. Olavs Orden 1923.

Cookies | Personvern

bn