Jarlsbergbanen

var den tredje jernbanelinje med utgangspunkt i Drammen. Strekningen fra Drammen til Skien med sidelinje til Horten ble åpnet til Larvik i 1881, resten av strekningen i 1882.

Cookies | Personvern

bn