Jarlsbergbanen

var den tredje jernbanelinje med utgangspunkt i Drammen. Strekningen fra Drammen til Skien med sidelinje til Horten ble åpnet til Larvik i 1881, resten av strekningen i 1882.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet