Jarlsbergveien

Den sentrale hovedvei fra Konnerud til Skoger kirke, starter ved Gramsborg og passerer Verkenselven ved Torsberg og Ulverud hvor Konnerud sentralidrettsanlegg ligger. Den passerer igjen Verkenselven ved utløpet fra Svendsedammen, går gjennom Jordbrekkskogen og Skalstadskogen til Svingen, der veien til Andorsrud tar av mot sydvest. Veien går videre forbi Vestbygda skole, Jordbrekkgårdene, Skalstad, Flåtangårdene, Holmen, Løyse og Sten frem til Ingvaldsåsen. Navnet hadde lenge vært i bruk, men bare på en kortere strekning, da bystyret i 1975 vedtok navnet på hele strekningen. Den oppr. Jarlsberg Hovedvei gikk fra Tangen over Eik og Dalen til Ingvaldsåsen og videre om Skoger gamle kirke til Sande. I 1979 vedtok bystyret at det må settes nytt navn på strekningen fra Svingen til Skoger kirke «når Jarlsbergveien blir stengt for gjennomkjøring», hvilket hittil ikke har skjedd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet