Jellum, Egil (* 30.3.1936)

Biokjemiker, f. i Drammen, s. av konsulent Per J. Forskningsstipendiat ved Rikshospitalet 1962-68, dr. philos. 1966, gjesteforsker Stanford University, USA, 1969, seniorforsker ved Rikshospitalets institutt for biokjemi 1970-73, dosent ved Universitetet i Oslo 1974-84, professor i klinisk biokjemi sammesteds fra 1985. Har skrevet ca. 340 vitenskaplige artikler. Tildelt Tswett Medal (USA) 1983, Martin Award (Storbritannia) 1990, Medinnova-prisen 1991, Keene P. Dimick Award (USA) 1993.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet