Jensen, Chr., Bok- og Papirhandel

Bok- og papirhandel i Nedre Storgate 1, startet 15. april 1879 av den danske innvandrer Jens Christian Jensen (1841-1908). I 1908 overtok Christian Moulin som disponent i et interessentskap og i 1920 overtok han forretningen for egen regning. Forretningen, som bl.a. førte protokoller og kontorrekvisita samt trykksaker og bokbinderiarbeider, ble i 1937 overdratt til sønnen Christian Moulin jr. Forretningen ble senere overtatt av dennes søster, Birgit Moulin (1898-1990). Den ble nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet