Jensen, Eskild (1876 – 1955)

Næringslivsmann, f. i Drammen, s. av bankkasserer Hans J. Disponent ved Nora Mineralvandfabrik 1899, kontorsjef ved Henri Nestlé 1901, fra 1915 direktør for A/S De Norske Melkefabrikker, Oslo. Medlem av sentralstyret for Norsk Arbeidsgiverforbund 1926-34, av Revisorrådet 1937-50, av Oslo Havnestyre 1938-51, av Patentstyret 1935-48, formann i styret for forsikringsaksjeselskapet Dovre m.m.

Cookies | Personvern

bn