Jensen, Gustav Margerth (1845 – 1922)

Prest og kirkeleder, f. i Drammen, s. av kjøpmann Isach J. Folkehøyskolelærer i Skoger 1871-74, Jørgen Moes pers. kapellan i V. Aker 1874-80. Hovedlærer ved det Praktisk-Teologiske Seminar i Kristiania 1881-88 og 1902-11, stiftsprost i Kristiania og sogneprest til Vor Frelsers menighet 1902-11 da han tok avskjed for helt å kunne vie seg til revisjonen av Landstads salmebok, men hans utkast av 1915 møtte sterk kritikk, først etter en grundig gjennomgang av en ny komité ble hans salmebok i 1924 autorisert som «Landstads reviderte salmebok». Utga en ekke avhandlinger av religiøs art, var en fremragende forkynner. En av hans bøker, «Indledning i Prestetjenesten» (1888) kom i en rekke opplag. Utviste stor aktivitet i kirkesaker og var bl.a. styreformann for Diakonissehjemmet og æresmedlem av Det britiske Bibelselskap. Det er vesentlig Jensens fortjeneste at Den norske kirke fikk nye tekster i 1886 og ny tekstbok 1918, ny alterbok 1889 og 1920 samt en småkirkebevegelse. Kommandør av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet