Jensen, Hans (1882 – 1963)

Ingeniør og fabrikkbestyrer tilknyttet treforedlingsindustrien, til sist som fabrikkbestyrer ved Gulskogen Cellulosefabrik, bosatt på Konnerud. Usedvanlig interessert i naturhistorie og lokalhistorie, skrev meget om Konnerudtraktene, ikke minst i Drammen og Omegn Turistforenings årbøker. Lanserte i 1904 ideen om å starte en skinneløs elektrisk bane for offentlig personbefordring i Drammen, en idé som ble realisert i 1909 da Trikken ble grunnlagt. Hovedredaktør for Drammen Tekniske Forenings jubileumsskrift 1930. På sin eiendom under Konnerudkollen anla han en usedvanlig fin fjellhage.

Cookies | Personvern

bn