Jensen, Olaf Scheveland (1847 – 1887)

Zoolog, f. i Drammen, s. av kjøpmann Isach J. Konservator ved Bergens Museum 1874-82, universitetsstipendiat 1885. En fremragende systematisk forsker, reiste 1882 til Würzburg hvor han satte seg inn i mikroskopisk zoologisk teknikk og celleforskning og gjorde deretter en pionerinnsats i Norge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet