Jensrud og Kopangen

Bruk utskilt fra Konnerud gård (bnr. 22, Grubegaten 20) ved veien mot den gamle skibakken. Dets første eier var trolig Erik Johannessen. I 1816 ble bruket overtatt av hans svigersønn, klokker Jens Moe på Tangen (1762-1824).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet