Jernberg & Co., Fredrik

Monumentforretning og stenhuggeri, grunnlagt 1917 i Stibolts gate 40 av Fredrik Jernberg og Hj. Pettersen, som begge hadde 15 års erfaring i faget. Forretningen omfattet gravmonumenter, gravrammer og bygningsarbeider i alle stensorter. Bedriften ble ca. 1950 videreført av Oskar, Johan og Ivar Klausen under navnet Klausens Stenhuggeri og Monumentforretning, fra 1950-tallet Klausen og Hansen Steinhuggeri (Ivar Klausen og Hans Hansen) og fra ca. 1970 igjen Klausens Stenhoggeri. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn