Jessen, Gudbrand (1852 – 1932)

Jurist, postmester i Drammen 1893-1920, tidl. lærer, sorenskriverfullmektig og byråsjef. Fra 1874 medarbeider i Aftenposten, senere Morgenbladet. Medstifter og styremedlem i Drammens Museum. Ridder av St. Olavs Orden 1897. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige Mormonerne startet sin menighet i Drammen i 1854. Menigheten ble organisert i snekkermester Erik Johnsens hjem og møtene ble holdt på forskjellige steder inntil kirken i 1921 kjøpte Webergs gate 4 og i 1955 Tollbodgaten 52 hvor den holdt til frem til slutten av 1960-årene, da et nytt kirkebygg ble reist i Elling Holsts gate 15. Menigheten har i dag ca. 320 medlemmer. I tillegg til menighetsarbeide driver kirken et eget slektsforskningssenter med register over kirkebøker, bygdebøker og andre kilder hvor et syvsifret antall navn fra tidligere generasjoner i distriktet er registrert.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet