Jetsmar, Aage

Broderiforretning m.m. grunnlagt 1921 i Nedre Storgate 13, omfattet kunststopperi, Drammens Kunstplisséfabrikk og Drammens Tøiknap- og Dampplisséfabrikk. Bedriften ble på slutten av 1930-tallet overtatt av Elly J. og på 1960-tallet av Olga Gulbrandsen. Den ble i 1970 omdannet til aksjeselskap under navnet Jetsmars Broderiforretning A/S og med Ruth Jetsmar som disponent. Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern

bn