Johannessen, O., A/S

Spesialforretning i norske klesvarer og herrekonfeksjon i Øvre Storgate 4, grunnlagt 1849 av kjøpmann og skipsreder Andreas Tofte, etter dennes død i 1869 overtatt av hans fullmektig P. Schmidt, som trakk seg tilbake i 1903 og overdro forretningen til O. J. (s.d.) som omgjorde forretningen til en spesialforretning i norske klesvarer engros og detalj. Aksjeselskap 1940 med 0. J., senere R. Selvig som disponent. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern

bn