Johannessen, Olaf (1874 – 1941)

Manufakturhandler og lokalpolitiker, kom som 13-åring til P. Schmidts manufakturforretning i Øvre Storgate 4 og overtok denne i 1903. Formann i Drammens Handelskammer, formann og æresmedlem i Drammens Handelsstands forening, viseordfører, styremedlemmer i flere selskaper.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet