Johannessen, Sigurd Halvorsen (1881 – 1964)

Sjøoffiser og embetsmann, f. i Drammen, s. av kjøpmann Carl J. Fiskerinspektør på Skagerakkysten 1915, adm. dir. for Statens hvalfangstkontor 1917, formann i Fiskecentralens direksjon 1918, senere ans. i Handelsdep. Handelsråd for de østeuropeiske land 1927-51. Kommissarisk statsråd og sjef for Handelsdepartementet 1940-42, ble etter krigen frifunnet for tiltale om ha ytet fienden bistand. Ridder av St. Olavs Orden 1936, flere utenlandske ordener.

Cookies | Personvern

bn