Johansen, Arvid

Gullsmedforretning, grunnlagt 23. november 1929 i Engene 7 av A. J. som var utdannet hos juveler C. Bergs Eftf. i Oslo og hadde gjennomgått Statens Kunst- og Håndverksskole. Flyttet på slutten av 1930-tallet til Nedre Storgate 7 og på 1950-tallet til Werringgården (Nedre Storgate 3). På 1960-tallet overtatt av Alvhild Johansen, aksjeselskap 1974. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet