Johansen, Hans (16.2.1886 – 1983)

«Hans i Halvorstua», forfatter og politiker, stortingsmann for Drammen 1921-24 (A). Skrev (dels sammen med sin hustru Amagda, 1888- 1966) artikler og bøker og holdt radiokåserier om arbeidsfolk og arbeidsforhold i Drammen og omegn. Hans betydelige samling av arbeiderlitteratur ble overlatt Drammens Folkebibliotek. Utga «Marcus Thrane og Thraniterbevegelsen» (1949), «Carl Jeppesen» (1951), «Christopher Hornsrud. Artikler, foredrag» (1957), «Festskrift til Chr. Hornsruds 100 års dag» (red., 1959), «Der Far og Mor har strevet» (1960), «Til kamp for folkeedruskap» (1963), «Minner gjennom årene» (1965), «De er med oss. Barndomsminner» (1971), «Veien vi valgte» (1971), «Samarbeid ga styrke» (1974) og «Mennesker jeg møtte» (1975). I 1975 utga Haagen Ringnes en bok om H. J., «Hans i Halvorstua».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet