Johansen, Sigurd

Handelsgartneri i Nedre Eikervei 11, grunnlagt 1916 av S.J., som etter middelskolen praktiserte i jordbruket 1902-08, tok Vinterlandbruksskolen i 1911 og praktiserte som bestyrer og gårdsbestyrer til 1916. Bedriften var oppr. grønnsaksgartneri, men ble på 1940-tallet dels omlagt til blomstergartneri etter at en del jord var blitt fraskilt til tomter. Bedriften omsatte grønnsaker til Gartnerhallen, forretninger og private, og omsetningen var rundt 1950 årlig ca. kr. 110.000. Virksomheten, som etter årstiden beskjeftiget fra 15 til 50 ansatte, ble nedlagt på 1970-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet