Johanson, Johan (1860 – 1916)

Trelast- og kullhandler, f. i Drammen, s. av trelasthandler Johan J. Medeier i trelast- og kullforretning i Glasgow 1884, eneeier 1890. Medlem av Det norske Handelskammer i London, tok initiativet til skotsk-norsk avdeling for kunst og industri på utstilling i Glasgow 1911, mottok utstillingens gullmedalje.

Cookies | Personvern

bn