Johnson, Gotskalk (1847 – 1933)

Lærer ved Bragernes skole 1875 -1920. Nær venn av Per Sivle, formann i Drammens arbeiderforening, medstifter og første formann i «Drammens liberale Samfund» (Venstre) 1883, medstifter av «Drammens frisinnede Venstre» 1909.

Cookies | Personvern

bn