Johnson, Gotskalk (1847 – 1933)

Lærer ved Bragernes skole 1875 -1920. Nær venn av Per Sivle, formann i Drammens arbeiderforening, medstifter og første formann i «Drammens liberale Samfund» (Venstre) 1883, medstifter av «Drammens frisinnede Venstre» 1909.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet