Johnsrudbråten (Bråten)

Bruk i Skoger, bnr. 3 av Nedre Skjeldrum, trolig en gammel husmannsplass som ble selveierbruk i 1809 da Ambjørg Syversdatter kjøpte den for 200 riksdaler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet