Johnsrudbråten (Bråten)

Bruk i Skoger, bnr. 3 av Nedre Skjeldrum, trolig en gammel husmannsplass som ble selveierbruk i 1809 da Ambjørg Syversdatter kjøpte den for 200 riksdaler.

Cookies | Personvern

bn