Jonseter

Boplass i de gamle Gravdalsbakkene på et platå noen hundre meter nedenfor toppen (Grinnhøgda). Driften opphørte ca. 1830, konturer etter vollen kan fremdeles sees. Den siste bjørn som ble sett på Vestskogen befant seg i dette området rundt 1850.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet