Jonsonbakken

Plass på Vestskogen like over grensen til Nedre Eiker, i østenden av Plassanetjernet, hvor folk skal ha bodd i flere generasjoner. Marthe Bjørnebakken var født her inne, hennes sønn Martinius ble vognmann i Kristiania, kjent under navnet «Vognmann Skoger». Senere skal plassen ha vært bebodd av eneboeren «Jonsonmann». Plassen er nå fullstendig gjengrodd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet