Jordbrekke (gnr. 64)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Jordbrekkveien 43). Navnet betyr jordbakke, gården ligger høyt oppe på bakkekammen ovenfor Flåten og Skallestad. Tidl. skrivemåter: Jordbrekka (1348), Jordebreck (1593), Jorbrecke (1604), Jordbrecke (1723). J. hørte til det jordegods som i 1348 ble verdsatt etter Olof Gudbrandsdatter i Oslo. Part i gården eides i 1450-årene av Hartvig Krummedike, selveiergods fra ca. 1650. Den første selveier var Kristoffer Rasmussøn (1606-1689), hans dattersønn Rasmus Bache, sogneprest i Hurum, var svigerfar av Niels Oudenssøn Tordenstierne, og Baches søster Marthe var mor av Ingeborg, gift med Christopher Svendsøn (Stenshorne) Tordenstierne. Gården er sterkt utparsellert til boligtomter med i alt 460 bruksnumre og blant de veier og gater som ligger på gårdens grunn kan nevnes Jordbrekkveien, Haldenlia, Lorentzplassen, Morkelstien, Kremlestien, Riskestien, Kantarellveien, Tyrihjelmen, Skogbrynet, deler av Rådyrkroken og Rådyrveien, Bjørnebærveien, Sørskogen, Mellomstykket, Teigen, Jordbærveien, Tyttebærveien, Damenga, Blåbærveien og Jordbrekktråkket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet