Jordbrekke, Kristen Kristofferssøn (+ 1717)

Gårdbruker, overtok på 1690-tallet Søndre Fjeld. I stadig pengemangel utnyttet han sin hustrus, Alhed Bentsdatters, rike slektninger. I 1701 måtte hustruens onkel, Peder Moss, selv innløse gården og overlate den til Kristen som på grunn av «sine påtrengte mange forfølgelser av sine kreditorer var fast husvill i sin iboende gård».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet