Jordbrekkskogen

ble i 1982 satt som navn på en av grendene i Konnerud disposisjonsplan, og i 1980 på tur- og gangveitraséen fra Nordliområdet til Svingen på Konnerud. Jordbrekkskogen ved Svensedammen er et av de største utbyggingsfelter på Konnerud med i alt ca. 1.000 boliger i flere felter. Byggingen ble innledet i 1981.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet